Projektová dokumentácia

Skladové číslo: 000000
Príprava projektovej dokumentácie. Zameranie priestoru, dispozičné návrhy, 2D a 3D náhľady, dizajn jedálni a koncepcia celej reštaurácie, odborné technické konzultácie.
Doprava
Vytlačiť informácie Vyskúšať produkt

Reštaurácia 150-250 jedál

Príprava projektovej dokumentácie
Zameranie priestoru, dispozičné návrhy, 2D a 3D náhľady, dizajn jedálni a koncepcia celej reštaurácie, odborné technické konzultácie,
pripojovacie body zariadení na média (elektrika, voda, plyn, odpad, para, vzduchotechnika, klimatizácia, osvetlenie…). Koordinácia a
projektové riadenie medzi profesiami pri výstavbe a rekonštrukcii kuchynských prevádzok a priemyselných práčovní. Technické požiadavky na elektro, plyn, vodu, zemný odpad, vzduchotechniku, osvetlenie.

Výber vhodného zariadenia z hľadiska funkčnosti a kapacity
so zreteľom na priestorové možnosti.